SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Právne informácie

Všetky údaje a materiály publikované na www.uctovnictvoag.sk majú komerčný, informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu, alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný písomný súhlas AG-Final s.r.o. Bez písomného súhlasu je použitie údajov z www.uctovnictvoag.sk zakázané!

AG-Final s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sú platné odo dňa ich publikovania na www.uctovnictvoag.sk.

Autorom softvérového riešenia pre www.uctovnictvoag.sk je firma AY Productions & Missberry s.r.o., ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AYCon CMS a ďalšie špecifické doplňujúce moduly na www.uctovnictvoag.sk nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením.

V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva kontaktujte nás prosím e-mailom na: copyright@ay.sk.