Kontaktné informácie

AG - Final s.r.o.
Družby 4168/73, Piešťany 921 01
IČO: 36 263 036
IČ DPH : SK2021854604
DIČ : 2021854604
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava - Vložka číslo: 15137/T

Zoznam kontaktov


Ing. Andrej Galo
konateľ