Mzdy a personalistika

Mzdy:

 • spracovanie mzdy zamestnanca (trvalý pracovný pomer)
 • spracovanie mzdy zamestnanca (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce a iné)
 • vypracovanie a zaslanie klientovi výplatné pásky, platobné príkazy do banky
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad
 • vypracovanie ročných zúčtovaní za zamestnancov

Personalistika:

 • vypracovanie návrhov pracovných zmlúv, pracovných náplní (akákoľvek pozícia), dohôd o zrážkach zo mzdy, zmlúv o používaní súkromného vozidla na pracovné účely a iné...
 • spracovanie podkladov pri začatí zamestnávania klienta, prihlášky do poisťovní a DÚ klienta ako zamestnávateľa
 • spracovanie vstupných podkladov pri začatí pracovného pomeru zamestnanca (prihlášky do poisťovní, príprava vstupných dokladov na prijatie do pracovného pomeru)
 • spracovanie výstupných podkladov pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca (odhlášky do poisťovní, príprava výstupných dokladov pri skončení pracovného pomeru (potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ELDP, zápočet rokov)
 • vystavenie potvrdení pre zamestnanca v priebehu zamestnaneckého pomeru (peňažné ústavy, iné inštitúcie)
 • spracovanie a vystavenie mesačných prehľadov na daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie a vystavenie ročných hlásení na daňový úrad o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti